AC/DC No Bull The Directors Cut(2009) DVDRip AC3 XviD - PFE

Complete Video Albums and Live Gigs / Shows.
Post Reply
User avatar
FireFish
Spectre
Spectre
Posts: 106
Joined: May 17th 2008 - 12:55 am

AC/DC No Bull The Directors Cut(2009) DVDRip AC3 XviD - PFE

Post by FireFish » September 14th 2011 - 3:24 am

Image

Amazon * Oficial Site
For those about to rock, AC/DC’s No Bull is a great place to start. Recorded live at the Plaza De Toros De Las Ventas bullfighting arena in Madrid, Spain, the DVD captures the band in the midst of their 1996 world tour in support of Ballbreaker, the album that featured the return of Phil Rudd to the drums.
Tracklist
01. Back In Black
02. Shot Down In Flames
03. Thunderstruck
04. Girl’s Got Rhythm
05. Hard As A Rock
06. Shoot To Thrill
07. Boogie Man
08. Hail Caesar
09. Hells Bells
10. Dog Eat Dog
11. The Jack
12. Ballbreaker
13. Rock And Roll Ain’t Noise Pollution
14. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
15. You Shook Me All Night Long
16. Whole Lotta Rosie
17. T.N.T.
18. Let There Be Rock
19. Highway To Hell
20. For Those About To Rock (We Salute You)

Code: Select all

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
. . . ... . . . . .             . . . ... . . . .    . . . . ... 
                ......                     
. . . . . . . .  .;:,,..,:YOPN11SNNEPZkSjLi:     . . . . ,BBEBM.  . . . . 
. .. . . . .   SBBPMZOGPv: ,jBML.:;5vUYY7r;L.....:. . . . ,B  BB . . . . 
. . . .     BBJ:1UUBBGBBBj. iPk7i     . .,.   .  ,B: :BB  .  . . 
  . .     iB 7LNGL  iPBBBr.qM .,,:::.. ..ii    . .BX5k7  . . . . 
. .  . . . . uB:XPB2. :JL77FBBB, ...:::.. .,U8Eu     :B       . 
  . . . . .  :B5EBi iJUYY7v;uE, ...,::,  :rJrJ00X  . . ,B   . . . . . 
. .  .  .  YqqB, vYYvL7v75v ,.,::.. ,7uU7;.700k  .      . .   . 
. .  .  . :BUB: 777;ri;71i ,.,.::,.. rr..:r:.YXMr . .  .,::i: . . . .. 
. . .     MSBj iiYSEqU7;  ...,.::... .U2r::..qSB  .  BBuqNu  . . . . 
  .  . .  ,BFB. .rMBL .0Bu:iLUk..,,,. . ;BB2:. 7PB:  .  Bi   . . . . 
. . .  . . rBNM .BBM  7BBq:Y7 .,:,. :XBj, 5MBU. ikMv . . BBqBBi .  . . . 
  .  . .  LB8q iBBMMMMGMBBi, ,::...7BBBM8MZBB0 :XMj  .  Br   . .  . 
. . .  . . iBNM  8BBBBMOBBU ::,.,:i,EBBBBBBBB: i1Bi  . Bj   .    . 
  . . .   .BNB.  JOBBBBB, ., .::::, rS8OOPY.  LFB.    k,     . . 
. . .     NMBj   ,BM  ,S, ......  .   .1M0   .      . . . . 
  . . .   .BEB. . .:  ivLBBr ....... ...  JXB  . .  jj55Pi  .  . 
. .   . .  rBOB. .i: . qBBN:vBM:  .......  7PB,  .  :B7,ii,  . . . . 
  . .  . .  7BBBi.:. ....YBBB7.UBN.  .   rZB:     .B, .,  .  . . 
. . .   . .  :8BB.     YBBBi,JBq:    7BB. v, .   .BqU0Z:  .  . . 
  . .  . .   ,2,JB5.    JBBBL:rSPv: .iMBY iB  . . .B     .  . 
. .   .    .: ,XBBB07.    :XBBXvi7r;:r; .8B. . .  :BqukXL  . .  . 
  . .   . .  .  .rSBBBBZUvi:. rFBBBBBqku18BB0    .  :irr7:  . . . 
. . . .  . . .      :75NMBBBBMMk2Y7:;YSkP5L,    . .      . . . . 
  .    . . . .        . .           . .      . .  . 
.                                .        
                                        
. ,BBMBN  qBBB8. .BBBBX :BBBBBB,BBGNB8 JBOBB1 .ZBBBN .BB8BB7 :BBBBr .BBMBBU 
 ;B: BB BB  BB BM .BB  BB .  BBr BB   BB  BB ,Bi BB iBu FB ,Br . 
 iB8UMB:,B.  BijB  iB: BZ  ,BM  BBkMM vB  .B. BMkBBi BB   ,BMS8M, 
 iBL..  BB  ZB .B5  BB  BB  EBr  BB  ,B8  BB ,Bi XBi UB, rB .B:   
 iB,   .BBBBB: iBBBBB.  BZ 2BBPMBB OB   :BBBBB, :B: 2B. UBBBB1 .BBMBBN 
       .    .           .   .        .      
.   . .         .                           
. . .     . .   . .  . .    . . .  .    . .      . .    
. . . .               .                    . . 
  . .                                    . 
. . .  iBMMBB.JB  ,B. YBBBBi BN  1B  jB ZBBBBBY B: PBBBB. B8  Bu  . . 
  . . SB. . ,B5 BB ZBi jB7 BB  BB  MB  UB: :Bi BB. MB BBB BZ  .. 
. . .  UBNkOE PB :B BM  BB BB  MB  SB  rB  ,B. Bi  BU BiOB BP  . . 
  . . FB    BBBq BB. :BU BB  SB. BB  YB. :Bi BB  FB. Br ZBBk . . 
. . .  7BBBBBL ,BB  NBBBBj BBBBBj 8BBBBi  7B. ,B: BBBBBi Br 1Bj  . . 
. . .                  .                 . . 
. .  .        .                           . . 
  . . .    .   . .     .         .  .  .   . .  . .  . 
. . . . . . . . . . . .            .       . .  . . . . .  . 
. . . . . . . .  . .                    .  . .   . . .. 
. . . . . . . .  . . . BBBBBB;.BBMBBr  BB  BB: BBi  . . . . . . . . . . 
  . .   . . . . . .  . 0B, YB, .  MBBB .BBB LBB5    .   . . .  . 
. . .  .  . . . . . .  jB  LBZkO8 :B. BY BrB.BLBY . . . .    . .  . 
  .   .   . . . . .  PB  JB   BBkPBB B.kBB B5  .   . . .  . . . 
. .  . . .  . .   .  uB  rBBBBBrLB  B8 B. BU BY .   . . . .   . . 
  . . . .  .  . . .                   . .  . .  . .  . 
. . .          .                       .   . . 
  . .                                 .   . 
. . .  .  .,:.  ,::   ,,::. .i:  ..::: .  . :: .::  i:  . . . . 
. . . .  MBXSBB .BM2FBB :B8FXGi BBrSBu NBXFEE. BB  BJ,BBBBBM BB7FBF  . . . 
. .  .  BB JB,.Bi ZB iBr ,, BBi r. 0B..,, .BBB. Bu  BX  BBi r: .   . 
  .  .  BB08BL ,BZXBB :BU7JU  :YNBZ XBv7UL B.iB;Bu  Bq  ,Y0BM  . . . 
. . . . . BB   rB: .BB rBr ,,. BU BB GB...: .Br iBBU  BB .BS BB  . . . 
. . . .  YX   .B. ,B. N0G8BL ,Z8MU :PZGMM: M. :G:  Mr  .E8MU  . . .. 
.                                        

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
:;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;i;

Nome.....................: ACDC.No.Bull.The.Directors.Cut.(2009).DVDRip.XviD.AC3.5.1-PFE.avi
Tamanho..................: 1.45 GB (1,487 MB / 1,523,320 KB / 1,559,879,680 bytes)
Duração..................: 2:03:39 (177866 frames)
Codec de Video...........: XviD ISO MPEG-4 (B-VOP//)
Bitrate do Video.........: 1228 kbps
Resolução................: 704x384 (1.833)
FPS......................: 23.976 fps
Bits/Pixel (Qf)..........: 0.189

Áudio #1
Codec de Audio...........: 0x2000 (Dolby AC3) AC3
Bitrate de Audio.........: 448kbps 6ch CBR 48000Hz
Idioma...................: Inglês

Group: PootzForce Evolution

www.PootzForce.org

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@M@M@MMMMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMM@MMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM[ nfo by Pootzforce ]MMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Links :
ACDC.No.Bull.The.Directors.Cut.(2009).DVDRip.XviD.AC3.5.1-PFE.avi  [1.45 Gb]
ACDC.No.Bull.The.Directors.Cut.(2009).DVDRip.XviD.AC3.5.1.Covers-PFE.rar  [6.88 Mb]


Screens :

Image

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage


[ Add all 2 links to your ed2k client ]

sandyp
Supporter
Supporter
Posts: 16396
Joined: May 25th 2010 - 2:24 pm
Location: scotland
Has thanked: 380 times
Been thanked: 827 times

Re: AC/DC No Bull The Directors Cut(2009) DVDRip AC3 XviD -

Post by sandyp » February 9th 2014 - 6:22 pm

nice 1 :click: :click: :click: :click: :click:

Post Reply

Return to “Music Videos”