The Jaws Collection (1975-1978) PAL -RuStLaZ

Release forum for Full Disc movie collections: DVDR, DVD9, HD-DVD, BR and ISO

Moderator: unusual

Post Reply
mrs baggins
Spectre
Spectre
Posts: 163
Joined: November 12th 2006 - 1:24 pm
Location: The Shire

The Jaws Collection (1975-1978) PAL -RuStLaZ

Post by mrs baggins » December 6th 2006 - 11:27 am

Image
JAWS: COLLECTOR'S EDITION
Image

Code: Select all

   
      ,XRBMMY;                       ,XRBMMY; 
       . .=Y##V.                    ,V##XIIY. 
         ;W#V.                   :M#V:   
          ,B#I                   :R#t    
          :W#=                  V#X     
           t#R                  +#W,     
           ,W#=                 ,X#i     
           VMX                 +WW.     
           ;YR:                ,X#I      
           .IXt                iMB,      
            tVt;               .IBV      
            ;XYI+. :=+t+, =+,:::, :;,   +VW+      
            .YXIXXIVXitttRi+=.::+i=ItIIt;. .+RRM.      
            =XIttItii++II. +=,+: :I:=+tYVItXIBY       
             Y#ViiYVt+=V:  ;i,  i=,;+=ItittM;       
             tXMMM#RRYX,  .  +ttVIii+ttXI       
              ,tYYIIiVM,  .,  iWYVRMVIVXV.       
                  ==. .: .,Ii:,:+VXV=        
                  =;= .; .i;.   .         
                  :=t .: ,t::             
                  ==:, ,: .;:i.            
                  VM. ,:  ,R:            
                  i#t .,  YW.            
                  :WW. =i =#B             
                  .RX:.iI:.=WB             
                  Yi:;;;:=,R+             
                  ,=,+::==.+             
                  .= ;::= ,;             
                  .= =::: ;=             
                  .=.i:;i ;;             
                  .+ i=;i +:             
                   +,V+;t.+,             
                   ,tBitX+i              
                   .iWYtXI,              
                   +MttV=              
                   +WtiV:              
                   ;V=tI:              
                   :Y+YV;              
                   ;IitI=              
                   +t::t=              
                   =I=tR=              
                    ;tYi               
                              
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º  ÜÜÜ                                    ÜÛÛ  º
º  ÛÛÛÛ                                   ÜÛÛÛÛ  º
º ÛÛÛ ÛÛÜ                                ÜÛÛÛ ÛÛÛ  º
º ÛÛÛ ÛÛÛ                              ÜÛÛÛ  ÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛ                             ÛÛ   ÛÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛ          ÜÛÛÛÛ      ÛÛ   ÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛÛ        ÛÛÛ  ÛÛÛ        ÜÛÛ  ÛÛÜ     Û   ÛÛÛ  Û º
º ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛ   Û       ÜÛÛÛ  ÛÛÛß        ÛÛÛ  Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛÛ        ÛÛÛÛ   Û       ÛÛÛ  ßÛ         ÛÛ   Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛ         ÛÛÛÛ         ÛÛÛ           ÛÛÛ   Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛ         ßÛÛÛÛ   ÜÛÛÜ    ÛÛÛ           ÛÛÛ   Û º
º ÜÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛ  ÛÛ     ßÛÛÜ  ÛÛÛÛ    ÛÛÛ          ÛÛÛÛ   Û  º
º ßÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ  ÜÛÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ    ÛÛÛ    ÜÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  º
º  ÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛ   ÜÛÛÛÛÛÛ  ÛÛß        º
º     ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ßÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ         º
º      ÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ  ß  ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛ  ßÛÛ ÛÛÛÛÛÛß         º
º      ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛÛ ÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÛ   ßÛÛÛÛÛÛß   Ü       º
º       ÛÛÛ  ÛÛ  ßÛÛÛÛÛÛÛÛß  ßÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ      ÜÛ        º
º       ÛÛÛÛÛÛÛ            ßÛÛß   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ        º
º        ßßß                    ßÛÛÛÛÛÛß         º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ R E L E A S E  -  I N F O ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º Movie Title : Jaws Collector's Edition                      º
º                                           º
º Year     : 1975                                º
º                                           º
º Release Date : December 1, 2006                          º
º                                           º
º Cast     : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss             º
º                                           º
º Rating    : 8.3/10                               º
º                                           º
º Genre    : Horror/Adventure                          º
º                                           º
º IMDB     : http://www.imdb.com/title/tt0073195/                º
º                                           º
º Runtime   : 124 min.                              º
º                                           º
º Video    : Untouched [ ] Re-encoded [X] Passes [ ]               º
º                                           º
º BitRate   :                                   º
º                                           º
º Aspect Ratio : 16:9 [ ] 4:3 [ ] Anamorphic [X]                   º
º                                           º
º Color System : PAL [X] NTSC [ ]                          º
º                                           º
º Region Free : Yes [X] No [ ]                           º
º                                           º
º Audio    : 6-ch English                            º
º                                           º
º Subs     : English [X] Spanish [X] French [X] German [X] Dutch [X] Italian [X] º
º                                           º
º        : Swedish [X] Finnish [X] Norwegian [X] Danish [X] Portuguese [X]   º
º                                           º
º        : Turkish [X] Arabic [X] Polish [X] Icelandic [X] Czech [X]      º
º                                           º
º        : Greek [X] Hungarian [X] Hebrew [X] Others [X] None [ ]       º
º                                           º
º Menu     : Untouched [X] Stripped [ ] Edited [ ]                º
º                                           º
º Extras    : All included [X] Partial Stripped [ ] Stripped [ ] None on Disk [ ] º
º                                           º
º Burn Checked : Yes [X] No [ ]                           º
º                                           º
º Ripper    : FROSTY                               º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ E X T R A  -  N O T E S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º Compressed using DVDshrink at 40%                         º
º Stripped: non-English audio streams                        º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ S U M M A R Y ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º When a gigantic great white shark begins to terrorize the small island community  º
º of Amity, a police chief, a marine scientist, and a grizzled fisherman, set out to º
º stop it.                                      º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ G R E E T S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º NSTeam. FTI Staff. Evolved-Republic.                        º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ G R O U P - N E W S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º  º
º       º
º                                           º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
             ASCii Done By: Achelous & Overlord

JAWS 2
Image

Code: Select all

   
      ,XRBMMY;                       ,XRBMMY; 
       . .=Y##V.                    ,V##XIIY. 
         ;W#V.                   :M#V:   
          ,B#I                   :R#t    
          :W#=                  V#X     
           t#R                  +#W,     
           ,W#=                 ,X#i     
           VMX                 +WW.     
           ;YR:                ,X#I      
           .IXt                iMB,      
            tVt;               .IBV      
            ;XYI+. :=+t+, =+,:::, :;,   +VW+      
            .YXIXXIVXitttRi+=.::+i=ItIIt;. .+RRM.      
            =XIttItii++II. +=,+: :I:=+tYVItXIBY       
             Y#ViiYVt+=V:  ;i,  i=,;+=ItittM;       
             tXMMM#RRYX,  .  +ttVIii+ttXI       
              ,tYYIIiVM,  .,  iWYVRMVIVXV.       
                  ==. .: .,Ii:,:+VXV=        
                  =;= .; .i;.   .         
                  :=t .: ,t::             
                  ==:, ,: .;:i.            
                  VM. ,:  ,R:            
                  i#t .,  YW.            
                  :WW. =i =#B             
                  .RX:.iI:.=WB             
                  Yi:;;;:=,R+             
                  ,=,+::==.+             
                  .= ;::= ,;             
                  .= =::: ;=             
                  .=.i:;i ;;             
                  .+ i=;i +:             
                   +,V+;t.+,             
                   ,tBitX+i              
                   .iWYtXI,              
                   +MttV=              
                   +WtiV:              
                   ;V=tI:              
                   :Y+YV;              
                   ;IitI=              
                   +t::t=              
                   =I=tR=              
                    ;tYi               
                              
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º  ÜÜÜ                                    ÜÛÛ  º
º  ÛÛÛÛ                                   ÜÛÛÛÛ  º
º ÛÛÛ ÛÛÜ                                ÜÛÛÛ ÛÛÛ  º
º ÛÛÛ ÛÛÛ                              ÜÛÛÛ  ÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛ                             ÛÛ   ÛÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛ        ÛÛÛÛÛÛ          ÜÛÛÛÛ      ÛÛ   ÛÛ   º
º ÛÛÛ  ÛÛÛÛ        ÛÛÛ  ÛÛÛ        ÜÛÛ  ÛÛÜ     Û   ÛÛÛ  Û º
º ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ       ÛÛÛ   Û       ÜÛÛÛ  ÛÛÛß        ÛÛÛ  Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛÛ        ÛÛÛÛ   Û       ÛÛÛ  ßÛ         ÛÛ   Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛ         ÛÛÛÛ         ÛÛÛ           ÛÛÛ   Û º
º ÛÛÛ ÛÛÛ         ßÛÛÛÛ   ÜÛÛÜ    ÛÛÛ           ÛÛÛ   Û º
º ÜÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛ  ÛÛ     ßÛÛÜ  ÛÛÛÛ    ÛÛÛ          ÛÛÛÛ   Û  º
º ßÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ  ÜÛÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ    ÛÛÛ    ÜÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ  º
º  ÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÜ  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛ   ÜÛÛÛÛÛÛ  ÛÛß        º
º     ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ ßÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛ         º
º      ÛÛÜßÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ  ß  ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛ  ßÛÛ ÛÛÛÛÛÛß         º
º      ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ    ÛÛÛ ÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÛ   ßÛÛÛÛÛÛß   Ü       º
º       ÛÛÛ  ÛÛ  ßÛÛÛÛÛÛÛÛß  ßÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜ      ÜÛ        º
º       ÛÛÛÛÛÛÛ            ßÛÛß   ßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ        º
º        ßßß                    ßÛÛÛÛÛÛß         º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ R E L E A S E  -  I N F O ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º Movie Title : Jaws 2                               º
º                                           º
º Year     : 1978                                º
º                                           º
º Release Date : December 9, 2006                          º
º                                           º
º Cast     : Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton            º
º                                           º
º Rating    : 5.5/10                               º
º                                           º
º Genre    : Horror/Adventure                          º
º                                           º
º IMDB     : http://www.imdb.com/title/tt0077766/                º
º                                           º
º Runtime   : 116 min.                              º
º                                           º
º Video    : Untouched [ ] Re-encoded [X] Passes [7]               º
º                                           º
º BitRate   :                                   º
º                                           º
º Aspect Ratio : 16:9 [X] 4:3 [ ] Anamorphic [ ]                   º
º                                           º
º Color System : PAL [X] NTSC [ ]                          º
º                                           º
º Region Free : Yes [X] No [ ]                           º
º                                           º
º Audio    : 2-ch English                            º
º                                           º
º Subs     : English [X] Spanish [ ] French [ ] German [X] Dutch [X] Italian [ ] º
º                                           º
º        : Swedish [X] Finnish [X] Norwegian [X] Danish [X] Portuguese [ ]   º
º                                           º
º        : Turkish [ ] Arabic [ ] Polish [ ] Icelandic [ ] Czech [ ]      º
º                                           º
º        : Greek [ ] Hungarian [ ] Hebrew [ ] Others [ ] None [ ]       º
º                                           º
º Menu     : Untouched [X] Stripped [ ] Edited [ ]                º
º                                           º
º Extras    : All included [X] Partial Stripped [ ] Stripped [ ] None on Disk [ ] º
º                                           º
º Burn Checked : Yes [X] No [ ]                           º
º                                           º
º Ripper    : FROSTY                               º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ E X T R A  -  N O T E S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º Compressed using DVD Rebuilder & CCE, 7 passes                   º
º Stripped: German audio stream                           º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ S U M M A R Y ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º Four years after the events of the original "Jaws", the town of Amity suddenly   º
º experiences a series of mysterious boating accidents and disappearances. Police  º
º Chief Brody fears that another shark is out there, but he is ignored by the    º
º townsfolk. Unfortunately, he's right!                       º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ G R E E T S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º NSTeam. FTI Staff. Evolved-Republic.                        º
º                                           º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ G R O U P - N E W S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
º                                           º
º We Still Have LIMITED Openings For Rippers With Some Experience Of Producing Good º
º Quality DVD-Rips. Contact RuStLaZ At - irc://irc.station51.net/RuStLaZ       º
º                                           º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉ
             ASCii Done By: Achelous & Overlord

Image

Jaws (1975) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part1.rar  [1.46 Gb]

Jaws (1975) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part2.rar  [1.46 Gb]

Jaws (1975) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part3.rar  [1.06 Gb]

Jaws 2 (1978) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part1.rar  [1.46 Gb]

Jaws 2 (1978) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part2.rar  [1.46 Gb]

Jaws 2 (1978) PAL DVD-R [FROSTY][RuStLaZ].part3.rar  [1.15 Gb]

Thanks to Rustlaz for this release

[ Add all 6 links to your ed2k client ]
Last edited by mrs baggins on December 14th 2006 - 2:40 am, edited 1 time in total.

themanwithnoname
New Member
New Member
Posts: 4
Joined: November 8th 2006 - 4:10 am

Post by themanwithnoname » December 14th 2006 - 2:15 am

thanks a lot great collection

smiffy182
New Member
New Member
Posts: 12
Joined: December 1st 2006 - 9:23 am

Post by smiffy182 » December 18th 2006 - 8:33 am

cheers

Post Reply

Return to “Collections”